Ventilationsexpert blev ett BORA-fan

Ventilationssamtal med Leif Amdahl – en skeptisk ventilationsexpert blev ett BORA-fan.

Ventilationsexpert blev ett BORA-fan. Leif Amdahl och Eva Hannisdahl mitt uppe i en trevlig pratstund om hemventilation och downdraft

Leif Amdahl och Eva Hannisdahl mitt uppe i en trevlig pratstund om hemventilation och downdraft

 

Glädjen var stor på Engebretsen när vi besökte ingenjörskonsulten och ventilationsexperten Leif Amdahl, en branschveteran som har arbetat med ventilationsutmaningar under hela sin karriär.

Engebretsen är distributör av BORA-bänkventilation i Skandinavien och får ständigt både frågor och invändningar mot bänkventilation och användning av kolfilterlösningar, särskilt i förhållande till tolkningen av de tekniska föreskrifterna och myndigheternas krav på den totala bostadsventilationen.

Leifs ursprungliga skepsis, och efterföljande övertygelse, var utgångspunkten för mötet som blev både trevligt och tänkvärt. Samtalet flödade och vi diskuterade och utbytte kunskap om bänkventilation, användning av kolfilter, byggregler och ventilation i allmänhet.

”Köksventilation får inte förväxlas med bostadsventilation! Köksventilation är endast för att avlägsna luftföroreningar i samband med matlagning. Och till det är BORA perfekt.”  

Leif Amdahl – ventilationsexpert

Skeptiker mot bänkventilation blev omvänd

Ja, det är många som är skeptiska till downdraft! Att varm luft stiger är ett inlärt faktum. Därför är det emot all logik att BORA drar NER luften.

Leif Amdahl var också en stor skeptiker när det gällde BORA bänkfläkt. Ända tills hans dotter, helt i strid med sin fars råd, skaffade en BORA Professional under 2019.

”Det var inte bara nedsuget, effekten och ljudnivån som jag var skeptisk till. Min dotter valde till slut en kolfilter/recirkulationslösning. Också detta i strid mot principen att luften måste skickas ut, vilket har varit den övergripande normen i branschen”, säger Leif Amdahl.

Seeing is believing

”Du vet, en noggrann ingenjör nöjer sig inte med att konstatera att den fungerar genom att se den i praktiken. Här studerades alla möjligheter noggrant både före och efter installationen. Jag klättrade till och med upp på hennes tak”, berättar Leif.

Efter att ha sett hur BORA downdraft fungerar är skepsisen som bortblåst – eller nersugen. All lukt, fett och matos försvinner mycket effektivt ned i fläkten och ljudnivån är förvånansvärt låg.

"Ventilationsexpert blev ett BORA-fan. Leif Amdahl och Eva Hannisdahl mitt uppe i en trevlig pratstund om hemventilation och downdraft

Ventilationsexpert blev ett BORA-fan

Leif Amdahls bakgrund

Leif Amdahl har nyligen gått i pension efter ett helt arbetsliv i ventilationsbranschen. Efter utbildning som VVS-ingenjör följde flera år som ingenjörskonsult på Siv.ing. Gaute Flatheim AS. Leif berättar om roliga år med en ständig jakt på nya lösningar för ventilation. Under alla sina år i branschen har Leif sålt och gett råd om alla typer av ventilationslösningar, från tunnlar till industri och produktion till båtar och hem.

Till den långa listan med erfarenheter kan han också skryta med flera år som generalsekreterare för den norska VVS-tekniska föreningen.

Byggreglerna (Norge) och kolfilter

Under samtalet berörde vi de delvis gammaldags bestämmelserna om ventilation och kolfilter i de norska byggreglerna TEK 10 och TEK 17.

Ny teknik ger svåra tolkningar av regelverket, och myndigheternas krav hamnar således lite efter innovationer på marknaden.

Kanske en del av branschens skepsis kring recirkulation med kolfilter beror på det dåliga rykte som termen ”återanvänd luft” har, säger Leif. Men återanvänd luft är något annat – det är en delvis återanvändning av obehandlad och uppvärmd luft för att spara energi. Återanvänd luft får inte förväxlas med recirkulation av renad luft från matlagning.

Det nuvarande regelverket är bra och säkerställer god ventilation i bostäder som helhet. Problemet uppstår om du tittar på köksfläktar som en del av hemmets ventilation. Vilket de inte är, eller behöver vara.

Vi måste ändra tankesätt om köksventilation

Om man frigör sig från detta tänkesätt och ser uppfångandet av vattenånga och fett som en separat sak utan koppling till begreppet ventilation som helhet, kommer man snabbt fram till en annan åskådning. Då blir detta utrustning för att fånga upp och rengöra förorenad luft, och begreppet köksventilation blir fel.

En annan aspekt av saken, som också förtjänar uppmärksamhet, är själva rengöringsprocessen med aktivt kol. Så vitt jag vet, finns det för närvarande inga seriösa bevis för att den återvunna luften från processen med att hantera avdunstningen från matlagningen på detta sätt, är hälsoskadlig. Det faktum att luften måste transporteras ut verkar bara vara en accepterad sanning utan dokumentation.

Traditionella fläktlösningar och täta hus sk. passivhus

I dagens moderna täta hus sk. passivhus skapar traditionella fläktlösningar ofta problem eftersom de behöver mycket tillförd luft. Det är här recirkulationslösningar med dagens effektiva kolfilter passar bra.

Köksfläkten är ett onödigt ”ont”

Många tror att köksfläkten är ett nödvändigt ont. Faktum är att det är ett onödigt ont, så länge det finns funktionsbaserade produkter som drar bort förorenad luft innan den har tid att sprida sig i rummet.

Och där är BORA suverän!

Leif Amdahl – ventilationsexpert blev ett BORA-fan


Byggreglerna är ju också funktionsbaserade och ger tummen upp för en recirkulationslösning i köket – allt så länge den inte ersätter utbytet av minimala luftmängder, och det tar ju ventilationssystemet i byggnaden hand om.

Köksventilation är endast avsedd att avlägsna förorenad luft under korta perioder och bara exakt där den förekommer, runt spishällen.

Dagens regelverk är inte lämpligt för att hantera luftföroreningar från matlagningsprocessen, som ju sällan körs med full effekt och aldrig länge åt gången. Med andra ord måste man byta till ett annat sätt att tänka, som öppnar upp för nya alternativ.

 

Sammanfattning av samtalet

Köksfläkten ska inte enbart ses som en avskild del av den allmänna ventilationen. Den bör också separeras fysiskt och behandlas separat.

Tillsammans med bostadsventilation är ett kolfilter en bra lösning. Luften rengörs och återvinns på ett säkert och energibesparande sätt.

Leif påpekar att ventilation inte bara är ett ämne för ingenjörer. Det är förmodligen lika mycket ett ämne för folk i hälso-, miljö- och säkerhetsbranschen. Han menar att moderna kolfilter i köksfläktar inte påverkar hälsan negativt och berömmer Engebretsens deltagande i det tvärvetenskapliga Sintef-projektet som ska kartlägga moderna kolfilter i köksventilation.

Byggreglerna ”hänger inte med i tiden”, avslutar Leif. Nya och funktionella innovationer utvecklas ständigt med avsikten att skapa bättre inomhusmiljö. Som ett roligt faktum nämndes det vid mötet att ett av våra grannländer fortfarande har en regel för nybygg som säger att köksfläkten ska sitta ÖVER spishällen.

Ventilationsexpert blev ett BORA-fan

Tack för ett informativ och trevligt samtal – och glädjande att även ventilationsexperten Leif Amdahl också tycker att BORA-bänkventilation verkar vara ett bra alternativ för att fånga upp luftföroreningar från matlagningsprocessen.

Frågar om BORA?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.