BORA bänkfläkt header

För att säkerställa att ditt BORA fläkt-system fungerar ner till minsta detalj, erbjuder vi dig en rad perfekt anpassade tillbehör. BORA ser det också som en plikt att tänka på allt och ständigt förbättra sina produkter.

BORA är ett flexibelt häll- och fläktsystem med många alternativ och flera modeller.

Till exempel kan du alltid välja mellan avluft eller kolfilter / recirkulation.

Om du väljer frånluft ska du använda BORAs egna ventilationsrör och väggventiler, Ecotube. Om du har ett kolfilter behöver du så småningom en ny.

Du hittar informationen du behöver i BORA ventilation handbok som du kan ladda ner här!

Kontakta oss eller en BORA-återförsäljare om du har några frågor!