bora-el-uttag-ustf-till-bora-bnkflkt-morten-engebretsen-se