INTEGRITETSPOLICY – MORTEN ENGEBRETSEN

(UPPDATERAD 28 JUNI 2018)

 

KONTAKTINFORMATION

Morten Engebretsen AB

Org.nr. SE556992678401

Tlf 08 408 824 00
Mail

www.mortenengebretsen.se

Denna integritetspolicy beskriver hur Morten Engebretsen AB samlar in och använder personuppgifter.

 

ANSVARIG

Verkställande direktören är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Om ansvaret delegeras framgår det under varje enskild punkt. Delegeringen omfattar endast uppgifterna, inte ansvaret. Integritetspolicyn innehåller information som du har rätt till när information om dig samlas in (personopplysningsloven § 19) och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter (personopplysningsloven § 18 1.1).

 

ALLMÄNT OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PÅ VÅR WEBBPLATS

Marknadschefen har det dagliga ansvaret för Morten Engebretsen för behandling av personuppgifter på www.engebretsen.no, www. mortenengebretsen.se och www.mortenengebretsen.dk och i CRM-systemet, om inte annat anges nedan. Det är frivilligt för dem som besöker webbplatserna att uppge personuppgifter som är relaterade till våra tjänster, för att till exempel få nyhetsbrev. Behandlingsgrunden är den enskildes samtycke om inget annat anges. Marknadschefen agerar som personuppgiftsbiträde och ansvarar för utveckling och underhåll av webbplatsen. Information som samlas in i samband med driften av webbplatsen lagras på egna servrar som drivs av bland annat Google och Facebook. Det är endast Morten Engebretsen AS som har tillgång till den insamlade informationen. Databehandlingsavtalet mellan Google och Facebook styr hur informationen behandlas och vem som har tillgång till informationen. Mer information finns i Googles och Facebooks integritetspolicy.

WEBBSTATISTIK

Morten Engebretsen samlar in anonym information om besökare på våra webbplatser. Syftet med detta är att ta fram statistik för att förbättra och vidareutveckla informationstjänster på webbplatsen. Statistiken visar till exempel hur många personer som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilka webbläsare de använder. Informationen behandlas i anonym och aggregerad form. Eftersom informationen är anonym kan vi inte spåra informationen till den enskilda användaren. Vi använder Google Analytics.

 

 

DENNA INFORMATION SAMLAR VI IN OCH HÄRIFRÅN KOMMER INFORMATIONEN

När du är i kontakt med oss ​​(till exempel vid köp av varor, tävlingar, nyhetsbrev och när du fyller i formulär eller besöker webbplatsen) samlar vi in information om dig. Informationen som vi samlar in inkluderar namn, adress, var du arbetar, e-postadress, telefonnummer, köp, beställningar och användningshistorik samt information som du lämnar till vår kundtjänst eller våra säljare. Vi fick information om din adress när vi var i kontakt med dig senast, antingen via e-post, via telefon eller personligen.

DÄRFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften och av följande juridiska skäl:

KÖP

Varubeställning, leverans, faktura och annan information om köp som produktnyheter, råd och tips eller viktiga meddelanden från tillverkaren om det finns brister eller fel på produkten. Om du köper på kredit hos oss kommer din information att överföras till DNB Factoring när vi har skickat varan till dig. För mer information om hur din information behandlas i enlighet med GDPR hos DNB finns här: https://www.dnb.no/om-oss/personvern.html

KUNDSERVICE

För att kunna svara på frågor, klagomål och hantera garantier behöver vi personuppgifter. Behandlingen sker för att följa gällande lagstiftning som gäller för redovisning, klagomål och garantiärenden.

MARKNADSFÖRING

Personuppgifter relaterade till marknadsföring används för att skicka dig produktinformation, nyheter, erbjudanden och inbjudningar till evenemang via e-post och post. Behandlingen sker med ditt samtycke för direktkontakt.

TÄVLINGAR

Vi behandlar personuppgifter när vi anordnar tävlingar.

FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Vi behandlar personuppgifter för att följa gällande lagstiftning, till exempel lagar om redovisning, skatter, avgifter eller produktsäkerhet. Behandlingen görs för att följa gällande lagstiftning.

FÖREBYGGA MISSBRUK OCH KRIMINALITET

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott som till exempel bedrägerier. Syftet med behandlingen är att skydda företagets värde, verksamhet och rykte i branschen.

VILKA FÅR DEL AV PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifter kan delas enligt gällande lagstiftning med till exempel myndigheter, företag inom Morten Engebretsen-koncernen, logistikföretag eller andra leverantörer för att se till att produkter och tjänster levereras eller returneras på rätt sätt.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER INOM EU/EES

I vissa fall kan vi överföra personuppgifter till personer i andra länder inom EU/EES. I dessa fall kommer överföringen att ske i samband med att vi skickar dig varor direkt från tillverkaren.

 

SÅ LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA

Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för det syfte uppgifterna samlades in för, eller så länge som det krävs i enlighet med gällande lagstiftning eller andra bestämmelser.

KÖP- OCH ORDERHISTORIK LAGRAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Kundinformation som är relaterad till köp och reklamationer lagras så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning.

MARKNADSFÖRINGSINFORMATION

Information som används för att kommunicera med dig som kund och för marknadsföring, lagras till dess du ber att informationen raderas eller inte längre vill få vår marknadsföring.

INFORMATION SOM ANVÄNDS FÖR ATT FÖRHINDRA MISSBRUK OCH LAGBROTT

Information som används för att förhindra missbruk och lagbrott lagras så länge som det krävs för att förhindra eller anmäla brott (till exempel bedrägerier).

DINA RÄTTIGHETER

Vi kommer att svara på dina frågor gällande dina rättigheter så snart som möjligt och senast inom en månad. När det tillåts enligt gällande lagstiftning kan vi ta ut en administrativ avgift för att svara på en förfrågan.

TILLGÅNG

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och en kopia av dina personuppgifter.

KORRIGERING

Du kan kräva att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras.

RADERING

Du har rätt att be att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller behandlades för.

Om du har återkallat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Om du har protesterat mot behandling av personuppgifter som grundas på vårt legitima intresse och ditt intresse väger tyngre.

Om vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt.

Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

 

Begränsning av behandlingen

I följande fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att informationen raderas och istället vill att användningen begränsas.
  • Du behöver personuppgifterna för att framställa, verkställa eller försvara dig mot juridiska krav, men vi inte längre behöver informationen för de syften som de behandlades för.
  • Du har protesterat mot behandlingen av dina personuppgifter och vi under en viss period måste tänka till kring vilket legitimt intresse som väger tyngst.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av ett legitimt intresse. I dessa fall kommer behandlingen att avslutas om vi inte har ett legitimt intresse som väger tyngre eller om vi måste fortsätta behandla informationen på grund av gällande lagstiftning.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Du kan motsätta dig direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice.

Om du gör det kommer vi att sluta att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

DATAPORTABILITET

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter du har lämnat och som vi behandlar automatiskt på grundval av ett avtal vi har med dig, eller på grund av ditt samtycke, i ett strukturerat, normalt och maskinläsbart format.

KLAGOMÅL

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller klaga hos en tillsynsmyndighet.

COOKIES

Vi använder s.k. cookies/pixlar på webbplatsen. Informationen som samlas in och analyseras med hjälp av cookies. Dessa cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser för besökaren samt för att öka säkerheten på webbplatsen. Om du inte accepterar cookies i webbläsaren kommer många av funktionerna på webbplatsen inte att fungera eftersom webbplatsen tror att det är en ny användare varje gång en ny webbsida laddas. Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare antingen automatiskt neka lagring av cookies eller meddela dig när en webbplats ber att få lagra en cookie. I webbläsaren kan du också radera sparade cookies. Mer information finns på webbläsarens hjälpsidor. Vi använder även tredjepartstjänster som i vissa fall också använder cookies. Vi använder Googles och Facebooks tjänster för att förbättra vår marknadsföring. Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare med hjälp av en av dessa länkar:

http://www.networkadvertising.org/choices

Våra webbplatser som nämns ovan använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, rapportera om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till aktiviteter på webbplatsens och användningen av Internet. Om du inte vill att dina besök på vår webbsida ska visas i Google Analytics statistik, kan du installera ett tillägg i din webbläsare här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout