extern-flktmotor-vggmonterad-fr-bora-professional-bnkflkt-engebretsen-ab