Ett bra kök är bra för förhållandet

KöksprodukterEn av tre anser att ett bra kök bidrar till ett bättre kärleksliv, visar en undersökning som gjorts för downdraftproducenten Bora. Var femte svarar i samma undersökning att ett bra kök bidrar positivt till sexlivet.

Ett bra kök är ett socialt kök

Den skandinaviska undersökningen, som gjorts av analysbyrån YouGov för spishäll- och bänkfläkt-producenten Bora, visar att det är norrmän som har störst tilltro till att ett bra kök på olika sätt bidrar positivt till förhållanden. 33 procent av de tillfrågade säger att de tror att ett bra kök bidrar till ett bättre kärleksliv och 21 procent säger att det också bidrar till ett bättre sexliv.

Undersökningen visar att det är minst hett i de danska köken, där bara var tionde dansk anser att köket spelar en roll när det gäller kärlekslivet och 7 procent att det bidrar positivt till sexlivet.

 

Centrum för INNOVATION - BORAs försprång ligger här

Ge förhållandet näring och värme

‒ Köket spelar en viktig roll i folks liv och vardag. Därför är det inte överraskande att det också spelar in i ett parförhållande. Har man inte ett väl fungerande kök kan det inverka negativt.

Ett bra kök är å andra sidan inte bara viktigt för god mat, utan också för att ge förhållandet näring och värme, säger Eva Hannisdahl. Hon är vd för Morten Engebretsen AS som har agenturen för Bora bänkfläktar i Skandinavien.

eva9

Eva Hannisdahl – vd för Morten Engebretsen AS och Morten Engebretsen AB

Köksarbetet inte jämställt

Undersökningen visar också att norrmän anser att ett bra kök bidrar till ett mer harmoniskt familjeliv. Ändå är det fortfarande en sned fördelning av arbetsuppgifterna i de norska köken. Bara 15 procent av de tillfrågade svarar att arbetet fördelas lika i köket. Medan sju av tio av norska kvinnor säger att de tillbringar mest tid i köket, svarar under hälften av norska män detsamma. Nästan var tredje man erkänner att det är deras partner som tillbringar mest tid i köket.

‒ Det är lite nedslående att det fortfarande är på det sättet. När vi ser hur viktigt det som sker i köket är i ett parförhållande kan man ju fråga sig om inte nyckeln till ett bättre förhållande ligger där. Många män lägger ner tid i köket först och främst på helger och vid festliga tillfällen, medan kvinnorna står kvar med ansvaret för de trista vardagarna, säger Hannisdahl.

BORA Pure bänkfläkt - BORA webbshop

Inte nöjd med eget kök

Även om norrmän framhäver kökets roll för ett bra familje- och kärleksliv säger ändå bara hälften av de tillfrågade att de är nöjda med sitt eget kök.

Hälften av befolkningen tycker också att ett bra kök är avgörande för att laga god mat och för lyckade sociala sammankomster.

kökstrender 2020 med nyheten BORA X pure

Ett bra inomhusklimat är viktigt

Ett bra inomhusklimat är viktigt i köket. Hela sju av tio svarar det i alla de skandinaviska länderna. Bland annat svarar runt hälften av de tillfrågade att de ibland eller ofta upplever dåligt inomhusklimat på grund av matos.

‒ Ett bra inomhusklimat ingår i det som vi som jobbar med Bora bänkfläktar är mest intresserade av.

Vardagen i köket blir ofta förstörd av en köksfläkt som inte riktigt klarar jobbet. Bora downdraft har en unik teknik och lösning som gör att du slipper störande köksfläktar och kökskåpor i ansiktshöjd och – inte minst – du slipper matos, avslutar Hannisdahl.

 bora Professional downdrafT benkeventilasjon

Om BORA bänkfläktar

BORA bänkfläktar har en ventilationsteknik som suger ut ångan direkt från spishällen. BORA är effektivare än konventionella kökskåpor. Eftersom den utnyttjar en enkel grundläggande fysisk princip: Ånga stiger med en hastighet på en meter per sekund. BORA spishällsventilation suger ut ånga i nedåtgående riktning med en hastighet av 4 meter per sekund.

Läs mer om BORA här.

 

  • Kontakta oss!

    Vi ser fram emot att besvara dina frågor.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.