vi kender hver eneste skrue

VI KÄNNER TILL VARENDA SKRUV

,
O medarbetare bär sällan kostym och har ofta en skruvmejsel i fickan. Oavsett vilken tjänst vi har inom Engebretsen är vi alla 100 % hands-on, och det är inte bara för att vi kan produkterna utan och innan. Og för att VI KÄNNER TILL…