Gashäll med 2 kokzoner för BORA Classic 2.0 bänkfläktar- CKGBORA Classic 2.0 gass

Gashäll med 2 kokzoner för BORA Classic 2.0 bänkfläktar- CKG

Gashäll med 2 kokzoner för BORA Classic 2.0 bänkfläktar- CKG