Gashäll med 2 kokzoner för BORA Classic 2.0 bänkfläktar- CKG

Gashäll med 2 kokzoner för BORA Classic 2.0 bänkfläktar- CKG

Gashäll med 2 kokzoner för BORA Classic 2.0 bänkfläktar- CKG